Ambitieplan BPRC

10 Apr 2019 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

BPRC heeft met OC&W de afspraak gemaakt het aantal dierproeven stapsgewijs terug te brengen. Dit moet resulteren in minder dan 150 dierproeven per jaar in 2025. Deze vermindering gaat hand in hand met een continue ontwikkeling van alternatieve manieren van onderzoek en een breed gedragen programma op het gebied van dierenwelzijn.

Het terugbrengen van het aantal proeven met apen bij BPRC is een stapsgewijs proces waarbij zorgvuldigheid belangrijk is. In het Ambitieplan dat we op 29 maart aan de Minister hebben aangeboden vertellen we hoe we dit gaan doen.