24 Maart - Wereldtuberculosedag: Tijd voor optimisme?

24 Mar 2022 | Terug naar Nieuws, publicaties en jaarverslagen
Dutch

Image

 

De covidpandemie heeft in twee jaar tijd flink huisgehouden. Het zorgde voor de nodige sociaal-maatschappelijke onrust over de vraag hoe wij als samenleving om moesten gaan met zo'n besmettelijke infectieziekte. Het zorgde ook voor politieke wil, en een eensgezinde en ongeëvenaarde mobilisatie van middelen om vaccins ter preventie van covid te ontwikkelen. En mede dankzij de stand van de wetenschap, leunend op eerdere investeringen in onderzoek, zagen diverse covidvaccins in recordtempo het daglicht.

Ondertussen voltrok zich in minder welvarende gebieden een stil drama. De bestrijding van tuberculose (TB), dat tot aan covid jarenlang de lijst van meest dodelijke infectieziektes aanvoerde, kwam onder druk te staan. In 2021 rapporteerde de wereldgezondheidsorganisatie reeds een toename van het aantal tuberculoseslachtoffers in 2020. Door vertraging in de opsporing van TB door mobiliteitsbeperkingen tijdens de coronacrisis en door achterstand in de zorg, zet die negatieve trend waarschijnlijk nog even door.

Harde cijfers

De harde cijfers op wereldtuberculosedag 2022: per minuut sterven 3 mensen aan TB en elke 10 seconden worden 3 mensen ziek. De middelen die voor TB-vaccinontwikkeling ter beschikking staan, bedragen minder dan éénhonderdste deel van wat in korte tijd voor COVID-19 beschikbaar kwam. Maar, er lijkt reden voor optimisme. De coronacrisis heeft aangetoond dat mét de passende middelen het veld in staat is effectieve vaccins te ontwikkelen. Bovendien zijn in 2018 twee bemoedigende resultaten van TB vaccins in de kliniek gepubliceerd, die nu met verhoogde inzet worden opgevolgd.

Hoopgevende resultaten

Tijdens het internationale Global Forum for TB Vaccine Development in februari van dit jaar, benadrukte Dr. Fauci van het National Institute of Autoimmunity & Infectious Diseases (NIAID) de voortgang en een viertal preklinische TB-vaccinstudies in niet-humane primaten als veelbelovende wetenschappelijke doorbraken. Daaronder ook BPRC's onderzoek dat in 2019 in Nature Medicine verscheen. Hierin werd aangetoond dat een alternatieve toedieningsroute via de luchtwegen de werking van het BCG vaccin verhoogt en het ontstaan van TB terugdringt.

Ons doel: een tuberculose-vrije toekomst

De belofte van verhoogde financiële investeringen in tuberculoseonderzoek in de slotverklaring van de speciale vergadering van de Verenigde Naties in 2018, specifiek gewijd aan TB en ook door Nederland ondertekend, is weliswaar pas voor minder dan de helft ingelost. Maar, met de voortzetting van ons onderzoek investeert BPRC mee in de realisatie van een tuberculose-vrije toekomst.