Wat we doen voor apen elders

Image

 

Alles wat we doen, staat in het teken van de wetenschap, volksgezondheid én dierenwelzijn. Elke subsidie van de overheid en schenking van een fonds helpt bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en de verbetering van de volksgezondheid. Elke vorm van steun draagt ook bij aan de kennis over ziektes én het welzijn van apen, over de hele wereld! Kennis die wij weer kunnen delen met andere partijen die onderzoek verrichten naar mens en dier.

Apen helpen

BPRC werkt samen met dierentuinen en zet zich in voor de gezondheid van apen in gevangenschap én in het wild. Onze specialisten controleren ingezonden materiaal op infecties en screenen complete kolonies. Zo maken wereldwijd onderzoekers én apen dankbaar gebruik van onze kennis.

Als expertisecentrum op het gebied van virale diagnostiek weten dierentuinen en andere organisaties ons (vanuit de hele wereld) te vinden. Vrijwel dagelijks doen ze een beroep op onze kennis en kunde op het gebied van ‘virale diagnostiek’. Wanneer dieren ziek zijn, laten ze ons bijvoorbeeld vaststellen of er sprake is van (virus)infecties, en zo ja, welke. Meestal sturen ze ons bloedmonsters, zodat wij eventuele virussen kunnen detecteren. Zoals het bloed dat van mensen wordt afgenomen naar ‘het ziekenhuislab’ gaat. Wij zijn dat lab voor de apenwereld.

Samenwerking met dierentuinen

BPRC werkt nauw samen met dierentuinen in heel Europa, wereldwijd zelfs. Veel dierentuinen met apen hebben eens of vaker een beroep gedaan op onze afdeling virologie. De dierentuinen steunen op onze kennis en bij vermoeden van infecties onder apen, weten ze ons snel te vinden. Meestal sturen ze materiaal naar ons, soms gaan onze specialisten naar de dierentuin toe. Zo hebben we eens de complete kolonie bavianen van een dierentuin gescreend op infecties toen ze overgingen naar een nieuwe locatie. Overigens reikt onze kennis verder dan de drie apensoorten binnen BPRC; het kan om alle apensoorten gaan. Wij hebben allerhande in huis om (vooral) virussen, en soms ook bacteriën en parasieten, te detecteren.

Genetische typering

Wat we ook steeds vaker doen voor dierentuinen, is genetische typering. Bijvoorbeeld om te ontdekken hoe zuiver een groep is, of om een apensoort heel specifiek te bepalen. Voor dierentuinen is een zo zuiver mogelijke groep belangrijk om bijvoorbeeld inteelt te voorkomen en om zoveel mogelijk dieren te karakteriseren.

Gezondheid apen in het wild

Wereldwijd worden diverse apensoorten bedreigd met uitsterven. BPRC-onderzoekers werken aan methodes die op een diervriendelijke manier bijdragen aan het behoud van apensoorten. Zo analyseert onze afdeling virologie bloed van dieren die in opvangcentra zitten om weer ‘losgelaten’ te worden in het wild. Daarvoor is 100% zekerheid nodig dat die apen ‘schoon’ zijn. In principe sturen opvangcentra hun materiaal ter analyse naar ons toe, maar wanneer nodig reizen we af naar de locatie.

Op deze manier levert BPRC een bijdrage aan de gezondheid van apen in het wild. Zo ook als het gaat om genetische typering van individuen om zo, bijvoorbeeld, inteelt in het wild tegen te gaan en de ziekten die hierdoor kunnen ontstaan te voorkomen. Die inspanningen hebben onlangs geleid tot deze nieuwe technologie.

Voortbestaan zeldzame apensoorten

Zo draagt het wetenschappelijke werk van BPRC niet alleen bij aan de volksgezondheid, maar ook het welzijn van apen over de hele wereld. Dankzij het onderzoek met apen helpt BPRC mee aan het in stand én gezond houden van primatenkolonies, in dierentuinen én in het wild. En zo levert BPRC ook een wezenlijke bijdrage aan het voortbestaan van zeldzame apensoorten.

TO TOP ^ << HOME