Waarom apen nodig zijn voor onderzoek

Image

 

Medisch onderzoek kan nog steeds niet zonder de inzet van dieren. Cellen in een schaaltje kunnen zich tenslotte heel anders gedragen dan in een levend lichaam. Bij een klein deel van deze onderzoeken zijn apen de enige geschikte  proefdieren voor het bestuderen van ernstige ziekten bij de mens (zoals blijkt uit deze doorbraak op malariagebied.) In Nederland bepaalt de wet dat apen alleen als proefdier mogen dienen wanneer er geen alternatief voorhanden is.

Nauwe verwantschap

Apen staan genetisch het dichtst bij de mens; resusapen en mensen zijn genetisch ongeveer 93% gelijk aan elkaar. Sommige apensoorten kunnen net als mensen geïnfecteerd raken door dezelfde ziekteverwekkers. Verder is de nieuwste generatie geneesmiddelen en therapieën zeer specifiek en alleen werkzaam in de mens of aap. Daarom zijn uitgerekend apen geschikt voor het toetsen van de veiligheid en effectiviteit van nieuwe vaccins, geneesmiddelen en behandelingsmethoden. De keuze om een aap te gebruiken vindt altijd plaats na zorgvuldige overwegingen.

Overheidsinstanties en erkende goede doelen als de Bill & Melinda Gates Foundation en Michael J. Fox steunen ons onderzoek  (in de vorm van geld en middelen voor ingediende en goedgekeurde onderzoeksvoorstellen). Dat bewijst onze meerwaarde voor de volksgezondheid.

Meer weten:

 

TO TOP ^ << HOME